ที่ปรึกษาโรงแรม
และจัดการยอดขายสำหรับธุรกิจโรงแรม

Roomy

ที่ปรึกษาโรงแรม ผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญเรื่องการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการจัดการเพิ่มยอดขายสำหรับธุรกิจโรงแรม ที่นี่เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการรับมือกับธุรกิจในยุคดิจิทัล ทำให้ยอดขายของโรมแรมเพิ่มขึ้น